Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Σήμερα στις 8 η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Τρία σημαντικά θέματα είναι αυτά που σήμερα το βράδυ, στις 8, θα συζητηθούν στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας:
.

Συγκεκριμένα:
1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2015.

2. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2015.

3. Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την ανανέωση – τροποποίηση της υφιστάμενης δραστηριότητας με τίτλο: “Παραγωγή :
α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού – οργανουχουμικών λιπασμάτων και
β) ανακύκλωση – αποβουλκάνωση ελαστικών ” της εταιρίας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. στα υπ΄αριθμ. 277 και 278 αγροκτήματα Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας

Να σημειώσουμε και πάλι πως η συνεδρίαση είναι ΔΗΜΟΣΙΑ.