Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 42, 2014)

Ειδότες (οι)libri3
.

[αρχαιοπ] αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγματα – συν: επαϊοντες, ειδήμονες, ειδικοί.

Ετυμολογία: μετ. παρακ. του αρχαίου ρήματος οιδα

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 555