Κατηγορίες
βιομηχανία βουλευτές

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους εποχικούς εργαζομένους στην ΕΒΖ

evz_5Ερώτηση για τους εποχικούς εργαζομένους στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (να θυμίσουμε πως πλέον το μοναδικό εργοστάσιο της χώρας βρίσκεται στο Πλατύ) κατέθεσαν προς τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε είναι το ακόλουθο:

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εποχικοί εργαζόμενοι στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στο εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας.

Το μοναδικό σε λειτουργία εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας απασχολεί εργαζόμενους μόνιμους και εποχικούς.
Με βάση την καταγγελία των εργαζόμενων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, οι εποχικά απασχολούμενοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν:
Το ανθυγιεινό επίδομα, το οποίο δεν χορηγείται σε όλους τους συμβασιούχους αν και απασχολούνται στον ίδιο χώρο και με την ίδια ειδικότητα με τους μόνιμους.
Τις προσλήψεις των εποχικών εργαζόμενων οι οποίες γίνονται με συμβάσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπεται με βάση την προσφερόμενη εργασία, με συνήθη πρακτική να προσλαμβάνονται ως ανειδίκευτοι εργάτες.
Την παράνομη παρακράτηση το 2011 από τον μισθό των εργαζόμενων της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσοστό 8% ενώ έπρεπε να παρακρατηθεί ποσοστό 2%. Μετά από πίεση της ομοσπονδίας εργαζομένων στην ΕΒΖ επεστράφη το επιπλέον 6% παρακρατηθέν ποσό αλλά μόνο στους μόνιμα απασχολούμενους εργαζόμενους, ενώ το δικαιούνταν και το εποχικό προσωπικό στο οποίο μέχρι σήμερα δεν του έγινε η επιστροφή της παράνομης παρακράτησης.
Επίσης αναφορά έκαναν οι εργαζόμενοι για την τακτική της διοίκησης του εργοστασίου να αναθέτει τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας σε εργολάβους, αν και θα μπορούσαν οι προσλήψεις των εργαζόμενων να γίνονται απευθείας μέσω του ΑΣΕΠ.
Το εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας αποτελεί σήμερα το μοναδικό πλέον εν λειτουργία εργοστάσιο ζάχαρης στην Βόρεια Ελλάδα, και σε ολόκληρη τη χώρα. Ο οικονομικός μαρασμός τον οποίο έχουν επιβάλλει στην οικονομία οι μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης, έχει καταστήσει άλλοτε ανθούσες επιχειρήσεις όπως η ΕΒΖ να υπολειτουργούν και να προσφέρουν την εποχική εργασία σαν ασπιρίνη στην ανεργία των εργαζόμενων και ιδιαίτερα των νέων.
Οι καταγγελίες των εποχικών εργαζόμενων στο εργοστάσιο της ΕΒΖ στο πλατύ της Ημαθίας δείχνει πως και ακόμα αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί από τους εργαζόμενους, πολλές φορές καταπατούνται.
Επειδή οι εποχικά εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση και σε σχέση με τους όρους αμοιβής αλλά και σε σχέση με τους όρους εργασίας με το μόνιμο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
Επειδή η διοίκηση του εργοστασίου αναθέτει μέρος της διαδικασίας παραγωγής σε εργολάβους, οι οποίοι ως γνωστόν καταστρατηγούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, ενώ θα μπορούσε οι προσλήψεις των εποχικών εργαζομένων να γίνονται απευθείας μέσω ΑΣΕΠ.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε οι συμβάσεις των προσλήψεων των εργαζομένων να είναι ανάλογες των προσόντων και των θέσεων εργασίας που καλύπτουν;
2 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να χορηγηθεί το ανθυγιεινό επίδομα και στους συμβασιούχους εργαζόμενους που απασχολούνται σε παρόμοιες θέσεις με το μόνιμο προσωπικό;
3 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2011, και στους συμβασιούχους εργαζόμενους;
4 Αν προτίθεται οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνονται μόνο μέσω του ΑΣΕΠ, χωρίς να ανατίθεται μέρος της παραγωγικής διαδικασίας σε εργολάβους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία
Καραγιαννίδης Χρήστος
Μπάρκας Κώστας