Κατηγορίες
Βεσυρόπουλος Απόστολος

Ερώτηση βουλευτών της ΝΔ για επιδοτήσεις σε αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες

vesiropoulos_VOULIΕπιπλέον επιδότηση για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινης μεμβράνης, από το ποσοστό που προβλέπεται σήμερα (η επιδότηση των αντιχαλαζικών διχτύων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους και αυξάνεται στο 75% για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών), ζητούν Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο Βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Καρασμάνη, επισημαίνουν την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας των παραγωγών, προκειμένου να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και προστασίας της αγροτικής τους παραγωγής από φυσικούς κινδύνους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιπλέον επιχορήγηση εγκατάστασης μέσων ενεργητικής προστασίας, (αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινες μεμβράνες και αντιπαγετικοί ανεμιστήρες) προκειμένου η συγκεκριμένη επιδότηση στα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις αντιβρόχινες μεμβράνες να καλύψει στο 100% του κόστους των υποδομών.

Ο κ. Βεσυρόπουλος σε δήλωση του αναφέρει τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τους αγρότες και την αγροτική οικονομία ανεπανόρθωτα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες αυτές καταστάσεις και με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η καταστροφική μανία αυτών των φαινομένων, είναι αδήριτη ανάγκη η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των παραγωγών. Πρέπει να αυξηθεί η επιδότηση για την εγκατάσταση μέσων ενεργητικής προστασίας. Τα μέτρα αυτά αυξάνουν το δείκτη προστασίας και ασφάλειας της αγροτικής παραγωγής και διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Μια από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών είναι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων (χαλάζι, έντονες βροχοπτώσεις, παγετός, ξηρασία κα).Το έτος 2014 δεν ήταν καλή χρονιά για την αγροτική παραγωγήκαθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια, σε κρίσιμες για την παραγωγή χρονικές στιγμές, με αποτέλεσμα να πλήξουν τους αγρότες και την οικονομία της περιφέρειας.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει αυξηθεί σημαντικά είναι εμφανές πως μια καταστροφή της παραγωγής εξουθενώνει οικονομικά τις αγροτικές οικογένειες. Παράλληλα προκαλεί ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα καθώς παρατηρούν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς ή και ετών να καταστρέφονται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά που διαρκεί το έντονο καιρικό φαινόμενο, ανήμποροι να αντιδράσουν.

Η αύξηση του αγροτικού κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με τα όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα και δεδομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, επιβάλλουν την επέκταση της επιδότησης των μέσων ενεργητικής προστασίας (αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινες μεμβράνες και αντιπαγετικοί ανεμιστήρες). Ωστόσο, η επέκταση της επιδότησης θα πρέπει να συνοδευτεί από έλεγχο των τιμών για τις συγκεκριμένες υποδομές ώστε η αύξηση της να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών από την πλευρά των εμπόρων. Σημειώνεται πως σήμερα η επιδότηση των αντιχαλαζικών διχτύων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους και αυξάνεται στο 75% για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών.

Η ουσιαστική στήριξητης προσπάθειας των παραγωγών να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και προστασίας της αγροτικής τους παραγωγής από φυσικούς κινδύνους με την επιπλέον επιχορήγηση εγκατάστασης μέσων ενεργητικής προστασίας αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη. Τα μέτρα αυτά έχουν προληπτικό αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα ώστε να προστατεύεται πιο αποτελεσματικά η παραγωγή από δυσμενή καιρικά φαινόμενα αλλά και να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα. Άλλωστε η προληπτική στήριξη του πρωτογενούς τομέα σήμερα αντιστοιχεί με μακροπρόθεσμη ωφέλεια όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για τον ΕΛΓΑ αφού μειώνεται το ποσοστό αποζημίωσης από καταστροφές ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της αγροτικής παραγωγής.

Επιπρόσθετα, στον πρόσφατο κανονισμό (1305/2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται ρητά η σημασία της προληπτικής δράσης για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές (άρθρο 18).Στο ίδιο πλαίσιο, τα άρθρα 36,37,38 του παραπάνω κανονισμού (αναφέρονται αντίστοιχα στη διαχείριση του κινδύνου, στην ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών και στα ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και περιβαλλοντικά συμβάντα) προσφέρουν ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό μέσο στο τομέα πρόληψης και αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές.

Προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η πολιτεία και ο ΕΛΓΑ και συνεπώς να εξεταστεί κατά πόσον αξιοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επίσης, να μελετηθεί σοβαρά και το ενδεχόμενο περαιτέρω χρηματοδότησης των μέσων πρόληψης και προστασίας της αγροτικής παραγωγής από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 το οποίο προσφέρει σημαντικά περιθώρια για την ανάληψη δράσεων ενίσχυσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται το αρμόδιο Υπουργείο:
– Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αυξήσει το όριο επιδότησης των μέσων ενεργητικής προστασίας;

– Αναζητούνται τρόποι ώστε η σχετική επιδότηση στα αντιχαλαζικά δίχτυακαι τις αντιβρόχινες μεμβράνες να καλύψει στο 100% του κόστους των υποδομών;

– Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) εντάχθηκε ή προβλέπεται να ενταχθεί δράση αξιοποίησης κοινοτικών πόρων;

– Έχει επανεργοποιηθείτο μέτρο 126 (αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007 – 2013 (Άξονας 1: “Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα”) με βάση το αίτημα που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2013;

– Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ΕΛΓΑ για να αξιοποιήσει τα κονδύλια αυτά εάν υπάρχουν;