Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αλεξάνδρειας: θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

dimarxeio-alex1Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου (ώρα 20:00) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, με τα ακόλουθα προς συζήτηση θέματα:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2015.

2. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2015.

3. Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την ανανέωση – τροποποίηση της υφιστάμενης δραστηριότητας με τίτλο: “ Παραγωγή :
α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού – οργανουχουμικών λιπασμάτων και
β) ανακύκλωση – αποβουλκάνωση ελαστικών ” της εταιρίας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. στα υπ΄αριθμ. 277 και 278 αγροκτήματα Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας.