Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας περιβάλλον

Δήμος Αλεξάνδρειας: προχωρά στην προμήθεια 432 κάδων διαφόρων τύπων

aporimalexandria

Στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων τριών τύπων προχώρησε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε θα πρέπει να παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του συνολικά 432 κάδοι (100 μεταλλικοί χωρητικότητας 1100 lit με πλαστικό καπάκι, 302 πλαστικοί κάδοι 240 lit και 30 μεταλλικοί κάδοι μικροαπορριμμάτων 2 x 35 lit με βάση στήριξης).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 55.774,72 ευρώ.