Κατηγορίες
αυτοδιοίκηση πολιτική

Γενική Συνέλευση των δημάρχων της χώρας για την εκλογή του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

kedeΜε σκοπό την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση όλων των δημάρχων της χώρας και δημοτικών συμβούλων, για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-2019. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, στις 9 το πρωί.

.

Στη  Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ συμμετέχουν 500 σύνεδροι: 325 είναι οι δήμαρχοι της χώρας και 175 είναι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί και εκπροσωπούν τις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το σχετικό  Προεδρικό Διάταγμα εκλέγονται είτε κατά συνδυασμούς είτε κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, κατ΄ αναλογία, έως 30 δημάρχους και έως 15 δημοτικούς συμβούλους ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται από 31 μέλη. Στο σύνολο των μελών, τα 20 είναι δήμαρχοι και 11 δημοτικοί σύμβουλοι. Στους 20 δημάρχους συμπεριλαμβάνεται και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος δεν εκλέγεται καθώς μετέχει αυτοδικαίως.

Το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το Γενική Συνέλευση με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποτελείται από επτά μέλη.

Στη συνέχεια και εντός δέκα ημερών από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η εκλογή Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Κ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Α΄ και Β΄ αντιπροέδρους και τον γενικό γραμματέα.

Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, ανάμεσα στα μέλη του, τα υπόλοιπα 7 μέλη της ενδεκαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα τέσσερα, είναι τα μέλη του προεδρείου.