Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την πρώτη της συνεδρίαση θα κάνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου – στις 13.00 – η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής .

2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου (αφορά υπόθεση της Στυλιανής Σταθοπούλου.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου (αφορά υπόθεση διάνοιξης ανώνυμης δημοτικής οδού μεταξύ ΟΤ Γ128Α και Γ128, στην περιοχή επέκτασης “Αμπελότοποι” του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση διάνοιξης ανώνυμης δημοτικής οδού στο Γ131, στην περιοχή επέκτασης “Αμπελότοποι” του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (αφορά υπόθεση επιβολής προστίμου).

6. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές από 1.1.2010 και έπειτα με δόσεις).

7. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές από 1.1.2010 και έπειτα εφάπαξ καταβολή).

8. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 ( για οφειλές από 1.1.2010 και έπειτα με δόσεις).

9. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές από 1.1.2010 και έπειτα εφάπαξ καταβολή).

10. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές έως 31.12.2009 εφάπαξ καταβολή).

11. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές έως 31.12.2009 καταβολή με δόσεις).

12. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές έως 31.12.2009 καταβολή με δόσεις).

13. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές έως 31.12.2009 εφάπαξ καταβολή).

14. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (καθαρισμός κουρτινών) ”.

15. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια γραμματίων είσπραξης για την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.