Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Την 1η Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ

keda dsΤην Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 15.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη σφραγίδων για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α. – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
2. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ηλεκτρικών συσκευών ‘’’ψυγείου- DVD’’, για τις ανάγκες του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
3. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση χορτοκοπτικού μηχανήματος της Κ.Ε.Δ.Α. – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών για την επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου ΔΑΚ Αλεξάνδρειας – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υδρορροής και λοιπών υλικών για την επισκευή και συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Αλεξάνδρειας – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη επίπλων για τις ανάγκες της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
7. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση κλιματιστικού του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
8. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της παιδικής θεατρικής παράστασης ‘’ ΧΕΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ’’.
9. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
10. Λήψη απόφασης για την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης της υπ΄ αριθ. 181 ΕΑΔ.
11. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α. περί δέσμευσης υπογραφής για την υλοποίηση του Ε.Π. ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ’’.