Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πληρωνόταν 24 δελτία του ΟΠΑΠ τη μέρα!!!

theatyxiΥπερβολικά …τυχεροί ήταν κάποιοι παίχτες τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ μέσα στο 2013 και αυτό κίνησε την περιέργεια της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Από έρευνα που έκανε η προαναφερόμενη υπηρεσία προέκυψε ότι 386 άτομα εμφανίστηκαν με κερδισμένα δελτία συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ. Μέχρι εδώ μια χαρά, μπορεί να ήταν υπερβολικά τυχεροί ή να είχαν το… “κληρονομικό χάρισμα”!!!
Το ύποπτο ξεκινά από αλλού, γιατί φαίνεται πως πρόκειται για πολυυυυυύ τυχερούς παίχτες: κάθε μια από τις 386 αυτές περιπτώσεις εμφανίζουν περισσότερα από 300 κερδισμένα δελτία από παιχνίδια, δηλαδή περισσότερα από 115.000 δελτία συνολικά, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία! Δηλαδή υπήρξε υπήρξε παίκτης που κατέθετε ημερησίως 24 δελτία κατά μ.ο. σε διάφορα παιχνίδια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013 και κέρδιζε χρήματα και από τα 24 δελτία…
Τα στοιχεία που προέκυψαν διαβιβάστηκαν σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα CD) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, ώστε να ελεγχθούν. Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.