Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τροπολογία στη Βουλή για σύνταξη των αγροτών στα 62

ogalogo2Τη δυνατότητα να βγαίνουν στη σύνταξη με την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και της ηλικίας των 62 ετών – όπως ισχύει σε όλα τα Ταμεία – δίνει σε ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης.
Πρόκειται για ρύθμιση που είχε επανακατατεθεί – αλλά αποσυρθεί στο παρελθόν – και η οποία αίρει τελικώς την άνιση μεταχείριση σε βάρος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που είχαν ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας για διαδοχικά ασφαλισμένους που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν θα διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Το κόστος για τον ΟΓΑ προβλέπεται να είναι 10.500.000 ευρώ από το 2017 και μετά. Για το 2014 η δαπάνη εκτιμάται σε μόλις 225.000 ευρώ, για το 2015 σε 4.390.000 ευρώ και για το 2016 σε 7.560.000 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της υπουργικής τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», το καθεστώς αυτό «δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε βάρος των ασφαλισμένων των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών».
Συνεπώς, από τη δημοσίευση του νόμου πλέον οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με 40 χρόνια ασφάλισης και σε ηλικία 62 ετών. Σε περίπτωση που ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας.

Ημερησία