Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα (+2 σημεία που θα πρέπει να δει ο νέος πρόεδρος)

DSC_0112Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 κι ώρα 20:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση με πενήντα ένα (51) θέματα ημερησίας διάταξης.
.

Πολλά από τα θέματα αφορούν τα της νέας Διοίκησης (συγκροτήσεις Διοικητικών Συμβουλίων, ορισμούς αντιπροσώπων του Δήμου σε διάφορα όργανα κλπ).
Ορισμένα όμως είναι αρκούντως σημαντικά και για την τσέπη των δημοτών (όπως π.χ. ο καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, είτε απόφαση για επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το 2015). Θέματα σημαντικά, στα οποία αναμένουν όλοι να δουν τι θα αποφασίσει η νέα Διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία ξεκίνησε μέσα σε δυσμενές κλίμα για την Τ.Α. αλλά με τους δημότες να αναμένουν για αλλαγές που θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά τους.
.

Επίσης, κάτι για το τέλος – πριν δείτε τα θέματα: 51 (πενήντα ένα) θέματα είναι πάρα πολλά. Στις επόμενες συνεδριάσεις θεωρητικά θα είναι λιγότερα. Όμως, αν υποθέσουμε ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο 2,5 σελίδες εισηγητικά για κάθε θέμα, τότε:
51 θέματα x 2,5 σελίδες = 127,5 σελίδες ανά θέμα
127,5 x 33 αντίγραφα (τουλάχιστον!!) = 4207,5 σελίδες για εκτύπωση ή φωτοτυπίες!!!
4207,5 x 0,05 ευρώ (μ.ο.) = 210,375 ευρώ (μόνο το κόστος της εκτύπωσης, χωρίς να υπολογιστούν τα έξοδα για τη μετάβαση των υπαλλήλων του Δήμου και οι εργατοώρες, ώστε να παραδώσουν τους φακέλους στους Συμβούλους).
Μήπως θα ήταν καλύτερα ο νέος Πρόεδρος να υλοποιήσει τη λύση του usb flash drive??? Ένα μέσο στικάκι usb χωρητικότητας 16GB δεν κοστίζει στη λιανική πάνω από 10 ευρώ σήμερα. Από ένα σε κάθε σύμβουλο – το οποίο θα παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους αντί της χαρτούρας, κατόπιν της απαραίτητης υπογραφής παραλαβής του, και θα επιστρέφεται από αυτούς μετά από τη λήξη κάθε συνεδρίασης – και ο Δήμος θα “γλυτώσει” αρκετά χρήματα σε βάθος 5ετίας.

.

Τέλος, ας ελπίσουμε πως στο εξής θα γίνει πραγματικότητα η (σωστή) άποψη-αίτημα της αντιπολίτευσης της περιόδου 2010-1014, που επέμενε ότι τα “προ ημερησίας διάταξης” θέματα που έρχονταν στο ΔΣ ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά για να είναι “προ ημερησίας”.

.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας είναι:

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας”»

2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»

3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)”»

4. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»

5. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2014

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2014

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2014

9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014

10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν.3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2014

11. Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής

12. Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας

13. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της « Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας» για την προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας

14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας ήτοι:

α) Ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας με τον αναπληρωτή του
β) ενός εκπροσώπου (υπάλληλο) του Δήμου Αλεξάνδρειας με τον αναπληρωτή του

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας

16. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Δήμου Αλεξάνδρειας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προάγωγης της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

17. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2015

18. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2015 και επιβολή ή μη τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε Φορείς, Οργανισμούς κ.τ.λ. των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

19. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2015

20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015

21. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2015

22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015

23. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2015

24. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2015

25. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2015

26. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015

27. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2015

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων (παντοπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου) για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για το έτος 2015

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το 2015

30. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών «Δομική Ενημέρωσης Α.Ε.»

31. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών «ΝΟΝΟΤΕΛΕΙΑ»

32. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδας

33. Εξουσιοδότηση προσώπων για υπογραφή επιταγών του Δήμου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBank με την Τραπεζα Πειραιώς Α.Ε.

34. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της μάχης του Σταυρού καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

35. Σχετικά με συμψηφισμό εσφαλμένων ασφαλιστικών εισφορών

36. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 36 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

37. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία της χρήσης του Ανοικτου Δημοτικού Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας στην Αθλητική Ένωση (ΑΕ) Αλεξάνδρειας για την πραγματιποίηση Μουσικής Συναυλίας

38. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του υπ΄ΑΡΙΘ. 403 αγροτεμαχίου έκτασης 4,4 στρεμμάτων αγροκτήματος Τ.Κ. Ξεχασμένης

39. Λήψη απόφασης για :

Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης τροποποίησης της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο : « Αποκατάσταση χώρων ενεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΜΙΣ 373254, προυπολογισμού 3.614.925,67 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της ως άνω τροποποίησης στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Γ. Επικαιροποίηση της συναφθείσας από 02-10-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΑ ΟΤΑ Νομού Ημαθίας και Δήμου Αλεξάνδρειας

Δ. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

40. Προέγκριση ή μη παράτασης με αναθεώρηση του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ»

41. Ορισμός αναπληρωτή/τών Δημάρχου ως μέλη στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»

42. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων

43. Λήψη Απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ της Οικονομίδου Λουίζας του Νικολάου.

44. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

45. Λήψη απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ)» του Φιλιππόπουλου Θωμά του Αποστόλου.

46. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ, για το υπόλοιπο του έτους 2014 ( παρ.14 – άρθρου 64 Π.Δ. 28/80).

47. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του , της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών , άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ ,για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

48. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το υπόλοιπο του έτους 2014 ( Π.Δ. 28/80).

49. Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

50. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟX 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου) –Θεματική Περιοχή GR03-Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «Εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημοτικά αθλητικά κτίρια» ενδεικτικού προυπολογισμού 1.200.000,00€

51. Τροποποίηση της αριθ. 371/2012 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό άλλου χώρου εκπαίδευσης του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας» στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας.