Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σε διαβούλευση η ΜΠΕ της “Βιολιπάσματα Α.Ε.” στο Πλατύ

vlp1Κλήση στο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει γραπτά την άποψή του, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 (θα το βρείτε ΕΔΩ), για το περιεχόμενο του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με αρ. Πρωτ. 6039/16.7.2014 της εταιρίας “ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.” απευθύνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ίδια κλήση απευθύνεται και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΚΜ, ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ήταν η 16η Σεπτεμβρίου 2014 και λήξης η 4η Νοεμβρίου ενώ η προθεσμία για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2014.

Τι αφορά ο φάκελος που κατατέθηκε; Αφορά το έργο: “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της ανανέωσης-τροποποίησης της υφιστάμενης δραστηριότητας “Παραγωγή: (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού-οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση-αποβουλκάνωση ελαστικών” της εταιρείας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. στα με αριθ.277 και 278 αγροτεμάχια αγροκτήματος Πλατέος, του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (υποκατηγορία Α2 ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών α/α 12)”.