Κατηγορίες
αυτοδιοίκηση

Τι επιχορηγήσεις λαμβάνουν οι Δήμοι της Ημαθίας για λειτουργικές δαπάνες και ληξιπρ. οφειλές

400euroΜε απόφαση του ΥΠΕΣ αποδίδεται στους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2014 το ποσό των 103 εκ. ευρώ  ως ένατη δόση της τακτικής επιχορήγησής τους για το 2014 από τον τακτικό προϋπολογισμό. Το ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, με προτεραιότητα στις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού στους δήμους.
Στο πλαίσιο της επιχορήγησης αυτής ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα λάβει το ποσό των €400.824,58, ο Δήμος Βέροιας €674.152,17 και ο Δήμος Νάουσας €336.801,44.

.

Επίσης στο πλαίσιο της εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους κατανέμεται το ποσό των 17. 822.916, 67 ευρώ, στους δικαιούχους δήμους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. Από το παραπάνω ποσό, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα λάβει το ποσό των €70.176,99, ο Δήμος Βέροιας €100.640,06 και ο Δήμος Νάουσας €55.310,80.