Κατηγορίες
βιομηχανία Οικονομία

Με κινητοποίηση ξεκινά η χρονιά για την ΕΒΖ

evz_platy1Με κινητοποίηση ξεκινά η νέα περίοδος στη μοναδική μονάδα παραγωγής ζάχαρης της ΕΒΖ που απέμεινε στη χώρα και η οποία ξεκινά τη λειτουργία της.

Ένα είναι σίγουρο, τώρα που είναι αρχή: η αναγκαιότητα παραμονής της συγκεκριμένης βιομηχανίας υπό κρατικό έλεγχο και η αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της (ώστε αυτή να λειτουργήσει όπως πρέπει, δηλαδή με κριτήρια τελείως διαφορετικά από αυτά που μέχρι σήμερα λειτουργούσε). Αλλιώς το πράγμα θα ξεφύγει τελείως και μια σειρά από προβλήματα που ήδη υφίστανται θα διογκωθούν, με αποτέλεσμα:

  • την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος απαραίτητου ΠΑΝΤΟΥ,
  • την εξάλειψη οποιοδήποτε ίχνους εγχώριας παραγωγής (με ότι συνεπάγεται αυτό για την αλυσίδα που ξεκινά από το χωράφι και καταλήγει στο ράφι).