Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

ΚΕΔΑ: συνεδριάζει το ΔΣ τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

keda dsΣυνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 3μμ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ). Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στα γραφεία της επιχείρησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο) και τα θέμα που έχουν εγγραφεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

  1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Ε.Π. ‘’Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων’’.
  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού.
  4. Τροποποίηση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, μεταφορών και υπηρεσιών ποσού έως των 2.934,70 ευρώ για το έτος 2014»
  5. Τροποποίηση της αριθ. 21/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, μεταφορών και υπηρεσιών ποσού άνω των 2.934,70 ευρώ για το έτος 2014»
  6. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικ. έτους 2014.
  7. Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.