Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 36,2014)

Απράγμων, -ων, -ον {απράγμ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων}libri3

(λογοτ.) αυτός που γενικά δεν ασχολείται με τίποτα, που δεν φροντίζει για τίποτα. ΣΥΝ. Άπραγος, ράθυμος ΑΝΤ. Ρέκτης δραστήριος, πολυπράγμων

Επίσης απράγμωνας (ο) – απραγμοσύνη (η) [αρχ.], απραγμονώ ρ. {-είς…}

ΕΤΥΜ. Αρχ. < ἀ στερητ. + πράγμων <πράγμα

.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 263