Κατηγορίες
αγροτικά

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ (ELGA e-Services )

elgaΟ ΕΛΓΑ υλοποίησε και πλέον παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛΓΑ με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:
.

α) βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς,
β) ασφαλιστική ενημερότητα,
γ) βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση,
δ) αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ
ε) αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ
στ) Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ

.

Η σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (myTAXISnet). Επίσης, οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται στους πολίτες και μέσω του πιστοποιημένου διαδικτυακού τόπου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΕΚΕΡ –ΕΡΜΗΣ).
Ο ΕΛΓΑ σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον την επέκταση – ενεργοποίηση και νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του αλλά και μέσω των ΚΕΠ.