Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συγκροτούνται σήμερα επιτροπές “Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων”

dimarxeio-alex1Σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των αιρετών (δημοτικοί σύμβουλοι) μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν:

Α. Την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 (Π.Δ. 28/80) και

Β. Την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 ( Π.Δ. 28/80).