Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: δημογραφικά στοιχεία μέσα από τον χάρτη της ΕΛΣΤΑΤ

xartis elstatΕνδιαφέροντα στοιχεία μπορεί να εξάγει κάποιος από τους διαδραστικούς χάρτες που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η ΕΛΣΤΑΤ εσχάτως.

Οι χάρτες – που έχουν καταρτιστεί με βάση την απογραφή του 2011 – δείχνουν πολλές φορές μια εικόνα διαφορετική από αυτή που νομίζουμε σχετικά με διάφορα θέματα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό, το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού, την ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού κλπ.

Για το Δήμο Αλεξάνδρειας αναφέρονται τα ακόλουθα:

.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:41.570
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:41.604
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:45.417
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:17.710
.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ
Άρρενες:20.760
Θήλεις:20.810

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9 ετών:4.770
10-19 ετών:4.413
20-29 ετών:4.131
30-39 ετών:5.827
40-49 ετών:5.499
50-59 ετών:5.002
60-69 ετών:5.049
70+ ετών:6.879
Μέση ηλικία:42,3
.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:14.960
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:22.338
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:3.413
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:859

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:14.163
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,91
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:12.306

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:38.966
Άλλη:2.604
.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:14.042
Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια:13.532
Τριτοβάθμια:2.941
Λοιπά:8.082

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:12.057
Ζητούσαν Εργασία:3.763
Μαθητές/Σπουδαστές:6.355
Συνταξιούχοι:10.727
Οικιακά:5.274
Λοιπά:3.394

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:4.204
Δευτερογενής:2.365
Τριτογενής:5.488