Κατηγορίες
αγορά αυτοκίνητο

Ανάκληση αυτοκινήτων CITROEN μοντέλα C3 (A51) και DS3

anaklcitrγια να αντικατασταθούν προληπτικά οι βίδες των εμπρός ψαλιδιών

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία AIGLON ΑΒΕΕ, Γενική
Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων CITROEN στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων CITROEN C3 (A51) και DS3.
Η ανάκληση αφορά 513 οχήματα, στα οποία πρέπει να αντικατασταθούν ορισμένες βίδες του εμπρόσθιου άξονα. Αυτή η προληπτική ενέργεια θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των εν λόγω εξαρτημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση συμβάντος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων CITROEN σε όλη την Ελλάδα, για να αντικατασταθούν προληπτικά οι βίδες των εμπρός ψαλιδιών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας AIGLON ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 6700357.