Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Τρίτη θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την Τρίτη 12 Αυγούστου, στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας» (Α.Μ.27/2011).

.

2. Λήψη απόφασης:

α) για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης για την υποβληθείσα ένσταση κατά του αριθ. 29667/28-7-2014 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών,

β) κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «μελανών εκτυπωτών και γραφίτη για τα φαξ και το φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου για το έτος 2014».