Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.&Κ.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

kapi_alexandriaΤην Παρασκευή 29 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε διπλή συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, η πρώτη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11.30 με ένα θέμα ημερήσιας διάταξης, «Λήψη απόφασης για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα, στις 12 .00, με δυο θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας και ψήφισης-διάθεσης πιστώσεων προμήθειας ειδών τροφίμων (ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου) για το έτος 2015».

2. «Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας και ψήφισης-διάθεση πιστώσεων για προμήθεια ειδών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για το έτος 2015»