Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τελευταία τακτική συνεδρίαση του Περιφ. Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Συνεδριάζει για τελευταία φορά με την παρούσα σύνθεση (τακτική συνεδρίαση) το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Απολογισμός-Ισολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Θέμα 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 21ης/3-10-2013, 24ης/7-11-2013, 25ης/22-11-2013 26ης/25-11-2013, 27ης/12-12-2013, 28ης/30-12-2013, 1ης/23-01-2014, 2ης/30-01-2014, 4ης/27-02-2014, 5ης/28-3-2014, 6ης/10-04-2014 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 3ο: 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 5ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας(σχετ. αριθμ. πρωτ. 318296(3456)/19-08-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 6ο Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς.
Θέμα 8ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε.Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς.
Θέμα 9ο Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
ΘΕΜΑ 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και παραβόλων από την Π.Ε. Πιερίας (σχετ. αριθμ. Πρωτ.257753(3307)/01-08-2014).
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΘΕΜΑ 11ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και παραβόλων από την Π.Ε. Πιερίας (σχετ. αριθμ. Πρωτ.300517(3788)/31-07-2014).
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 12ο : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς.

Α. Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΚΜ με τακτικό διαγωνισμό

Β.Κατασκευή κόμβου Πευκοδάσους επί της Π.Ε.Ο. 1 με πρόχειρο διαγωνισμό

Γ. Ασφαλτόστρωση παραλλαγής Επ. Οδού Γουμένισσας-Γρίβα με τακτικό διαγωνισμό.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, ΑντιπεριφερειάρχηςΥποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 13ο : Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο : Μελέτη μετακίνησης αγωγών Ε.Υ.Α.Θ. του έργου “Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 14ο: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου: “Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών έργων Π.Κ.Μ.” σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3316/2005 προϋπολογισμού 300.000 € με ΦΠΑ με δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 15ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με τίτλο “Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας / Υποέργο 1 : Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του αποχιονισμού της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 16ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 17ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 18ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (8η, 9η, 10η/2014) των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Κ. Βελόπουλου (8η, 9η, 10η/2014), Δ. Μήτσιου, (8η, 9η, 10η/2014) Α. Παπαϊωάννου (8η, 9η, 10η/2014), Γ. Πασχαλίδη (8η, 9η, 10η/2014), Θ. Μπαλτατζίδου (8η, 9η, 10η/2014), Κ. Μπούμπα (8η, 9η, 10η/2014), Ν. Μακρίδη (9η , 10η , 11η ), Τ. Ρακιτζή (10η ,11η ,12η ) και Ε. Σαρηγιαννίδη (10η ,11η 12η ).
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.