Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Συνεδριάζει (δημόσια τακτική συνεδρίαση) την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, στις 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Φυσιολογικά πρόκειται για την τελευταία τακτική συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου του Δήμου μας με την υπάρχουσα σύνθεση, αφού οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνουν στις 7 Σεπτεμβρίου, μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτ. Συμβουλίου και των υπολοίπων οργάνων (π.χ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

Για τη συνεδρίαση της Τετάρτης έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Δήμου”.

2. Λήψη απόφασης για υποβληθείσα ένσταση κατά του υπ΄αριθμ. 28697/21-07-2014 Πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ειδών ένδυσης για το προσωπικό του Δήμου).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 4ου πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) και κατακύρωση ή μη της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για το έτος 2014.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης κατασκευής του έργου, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ΄ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ” (Α.Μ. 95/2014).