Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συμμετοχές και … “συμμετοχές”

domanda2Στα διάφορα συμβούλια ή επιτροπές που συστήνονται από τοπικές ή άλλες αρχές συμμετέχουν πολλοί συνάνθρωποί μας, συνδημότες μας, φίλοι, γνωστοί κλπ. Εκλεγμένοι ή όχι.

Διαβάζουμε επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων διαφόρων Δ.Σ. ή επιτροπών και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί που συνεχώς δεν εμφανίζονται στις συνεδριάσεις των παραπάνω οργάνων. Όσοι πάνε σε συνεδριάσεις φαίνεται πως είναι παρόντες / παρούσες σχεδόν πάντοτε, συμμετέχουν!

.

Όμως δημιουργείται ένα ερώτημα: γιατί μένουν σε (οποιοδήποτε) όργανο ή επιτροπή ως μέλη άνθρωποι που κατά πως φαίνεται (από τις μη εμφανίσεις τους σε συνεδριάσεις) δεν τους ενδιαφέρει πλέον η συμμετοχή τους ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγω άλλων υποχρεώσεών τους;;; Δεν υπάρχει κάποιο όριο, π.χ. 2-3 συνεδριάσεις χωρίς παρουσία και μετά αντικατάσταση;