Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στις 22 Αυγούστου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

adeia_edrana_dsΤην Παρασκευή 22 Αυγούστου θα γίνει τελικά η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, η τελευταία  με την υφιστάμενη σύνθεση – αφού στις 24 Αυγούστου ορκίζεται η νέα διοίκηση ενώ 10 ημέρες μετά, την 1η Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα και αλλάζει και η σύνθεση του Συμβουλίου.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί εικοσιοκτώ (28) θέματα και η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 21:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 45/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” οικονομικού έτους 2013»

2. Έγκριση ή μη της αριθ. 46/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 10η αναμόρφωση προπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»

3. Έγκριση ή μη της αριθ. 37/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», η οποία υποβλήθηκε και σε ορθή επανάληψη, με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 29.885,63€ από επιστροφή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης για τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου στο πρόγραμμα “ Eναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” -8η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

4. Λήψη απόφασης:α] για την ακύρωση των αριθ. 24/2011 και 11/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκε ο απολογισμός του 2011, στον οποίο υπάρχουν στοιχεία που εκ παραδρομής δεν είχαν ληφθεί υπόψιν και β] Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 εκ νέου

5. Λήψη απόφασης: α] για την ακύρωση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του 2012, στον οποίο υπήρχαν στοιχεία που εκ παραδρομής δεν είχαν ληφθεί υπόψιν και β] Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2012 εκ νέου.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2013

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού»

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 24/2012)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ» (A.M. 26/2011)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΨΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΗΣΙΟΥ, ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΕΛΙΟΥ» ( A.M. 256/2009 ΤΥΔΚ)

11. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης και παραλαβής της τροποποιημένης μελέτης του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας» Α.Μ. 78/11

12. Παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. στην Τ.Κ. Βρυσακίου

13. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014

14. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014

15. 12η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

16. 13η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

17. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

18. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

19. Λήψη απόφασης για την παράταση και την αναπροσαρμογή μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμποχωρίου

20. Έγκριση ή μη σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

21. Έγκριση ή μη σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

22. Έγκριση ή μη σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

23. Έγκριση ή μη σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής περί δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας

25. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 11 & 12 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 30 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση στο Σύλλογο Προσκυνητών Αγίου όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων του υπ΄αριθ. 9 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 141/2014