Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Παράταση για διορθώσεις το Ε9 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014

laptopypoikΜε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ (με αφορμή και την εγκύκλιο για τον τρόπο υπολογισμού του Ε9) ενημέρωσε πως οι φορολογούμενοι που δεν μερίμνησαν να συμπληρώσουν έγκαιρα τα στοιχεία του Ε9 θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν χωρίς πρόστιμα με διορθωτικές δηλώσεις.

Έτσι, όσοι δεν συμπλήρωσαν έγκαιρα τα στοιχεία όπως κατ’ επανάληψη είχε ζητηθεί, με αποτέλεσμα να διενεργηθεί εκκαθάριση με βάση παραδοχές ή να μην απεικονίζεται η ορθή περιουσιακή τους κατάσταση, έχουν τη δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμων και χωρίς κυρώσεις διορθωτικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.