Κατηγορίες
στήλες Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 34, 2014)

Διαρρήδην επιρρ. (αρχαιοπρ.)libri3

χωρίς περιστροφές ή υπεκφυγές: υποστήριξε ~ τις διεκδικήσεις του.

ΣΥΝ. ρητά, κατηγορηματικά, απερίφραστα, αναφανδόν

 

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 492