Κατηγορίες
στήλες Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 31, 2014)

πρόδηλος, -η, -ο (λογ.)libri3

πολύ φανερός, αυτός που διακρίνεται με την πρώτη ματιά, που γίνεται αντιληπτός: ~ κίνδυνος / συμφέρον / αποτέλεσμα / ανησυχία / ανάγκη || “ωστόσω, από την ~ αυτή αλήθεια πολλοί υπεκφεύγουν για λόγους ιδεαλισμού ή δόγματος” (εφημερ.)

ΣΥΝ. ολοφάνερος, προφανής, πασίδηλος, κατάδηλος

ΑΝΤ. άδηλος, αφανέρωτος, ανομολόγητος, κρυφός. – Προδήλως επίρρ.

ΕΤΥΜ. < προ + δήλος “φανερός, προφανής” βλ.λ.)

.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1475