Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εγκύκλιο για τις παιδικές χαρές των ΟΤΑ εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

paidikixaraΕγκύκλιο που αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης με αρ. 28492/2009 που σχετίζονταν με την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος είναι όπως αναφέρεται, αποτελεί μια “προσπάθεια αφενός επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν και αφετέρου αποσαφήνισης του πλαισίου που διέπει τις παιδικές χαρές”.

Επίσης δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές τόσο για τις υφιστάμενες (προ της 25ης Ιουλίου 2014) όσο και για τις νέες παιδικές χαρές.

Όλη η εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ.