Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δεκατέσσερις καθαρίστριες θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας για το σχολ. έτος 2014-2015

cletobusketΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ’ αριθμό 27/2014  απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει δεκατέσσερις  (14) θέσεις καθαριστριών, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015, στα παρακάτω Σχολεία αρμοδιότητάς της:
  •  1ο Γυμνάσιο -Λύκειο Αλεξάνδρειας  θέσεις τρεις [3]
  •  1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Νάουσας  θέση μία [1].-
  •  2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Αλεξάνδρειας  θέσεις τρεις [3]
  •  1ο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Αλεξάνδρειας θέσεις δύο [3]
  •  Γυμνάσιο Καβασίλων θέσεις δύο [2]
  •  Γυμνάσιο Κορυφής θέσεις μία [1]
  •  Γυμνάσιο-Λύκειο Πλατέος θέσεις μία [1]
  •  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ] Αλεξάνδρειας θέσεις μία [1]
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα  εξής:.

Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με :

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2014.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)
5. ΑΜΚΑ (Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης)

6. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
.
Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων από Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 έως και την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00.-
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη, τηλ. 2333350114).