Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

150 πινακίδες για τις παιδικές χαρές θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας

pianakida paidxaresΣτην προμήθεια 150 πληροφοριακών πινακίδων για τις παιδικές χαρές προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.837,60 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.