Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση δομών & την αξιολόγηση των υπαλλήλων

dsyn20140630Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος Αλεξάνδρειας δυο ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου (τελευταία συνεδρίαση), σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και με την προωθούμενη αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, τα δυο ψηφίσματα (κατά σειρά) αναφέρουν τα παρακάτω:

 .

Ψήφισμα για τη χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-Μ.Ε.Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00, μετά από πρόταση της Προέδρου για Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη χρηματοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. –Μ.Ε.Α. για τη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014-2020, προέβη ομοφώνως στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00 εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:

«Στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια, η υλοποίηση του προγράμματος Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής, έχει καταστήσει την λειτουργία της(ων) Δομής(ων) Κ.Δ.Α.Π/Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α. αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο θεσμό, αποτελώντας έναν από τους πυλώνες της άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους δημότες μας. Εν όψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου ΣΕΣ 2014 – 2020 και μετά από την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και την ΚΕΔΕ πως το εν λόγω πρόγραμμα εντάχθηκε επιτυχώς στη νέα χρηματοδοτική περίοδο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε κάθε διαφαινόμενο κίνδυνο υποχρηματοδότησης των Κ.Δ.Α.Π. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, την Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ. Εργασίας, την Κ.Ε.Δ.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. να μεριμνήσουν ώστε: να μην υπάρξει καμιά νέα μείωση στην χρηματοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. για τη νέα χρονιά 2014-2015 αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Οι δομές Κ.Δ.Α.Π. το 2012 υπέστησαν γιγάντια μείωση χρηματοδότησης της τάξης του 50 % και τα Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α.το 2013 μείωση 22 %, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε ήδη μεγάλες δυσκολίες αδυνατώντας πολλές φορές να καλύψουμε τις μισθοδοσίες του απαιτούμενου από την νομοθεσία προσωπικού, τα ενοίκια και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα των Δομών. Η παραμικρή μείωση θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο Δομών με μικρή δυναμικότητα παιδιών. Σας καλούμε να απορρίψετε ως αναποτελεσματικό, οποιοδήποτε σενάριο νέας μείωσης της χρηματοδότησης και ως άστοχη οποιαδήποτε πρόταση υποχρηματοδότησης των Κ.Δ.Α.Π. αιτιολογούμενη ως εξής: «οι άλλες δομές είναι πιο σημαντικές, τα Κ.Δ.Α.Π. είναι περιττά ή πολυτέλεια» όπως συνηθίσαμε να ακούμε τα τελευταία χρόνια από αυτοδιοικητικούς και Υπουργούς. Αντιθέτως, σας καλούμε να ενισχύσετε την χρηματοδότηση με σκοπό να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας για δωρεάν κοινωνικές παροχές και να δοθεί μια λύση που δεν θα αφορά πάλι μόνο στην εξασφάλιση της ερχόμενης περιόδου αλλά των επόμενων ετών συνολικά. Ήρθε ο καιρός να ασχοληθούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και τις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α. καθώς αποτελούν πλέον το μονό αποκούμπι για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι γέροντες και τα παιδιά μας»

Β. Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:

1.Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

2.Στο Υπουργείο Εσωτερικών

3.Στη Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Υπουργείου Εργασίας

4.Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

5.Στην Κ.Ε.Δ.Ε.

6.Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

7.Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με δελτίο Τύπου.

Συνημμένο

Η απόφαση 203/2014 της 6ης Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 .

Ψήφισμα για την αξιολόγηση των υπαλλήλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00, μετά από πρόταση της Προέδρου για Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 (νέα «αξιολόγηση» υπαλλήλων), προέβη ομοφώνως στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00 εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στη νέα μέθοδο «αξιολόγησης» που προάγει ο Ν. 4250/2014, ένα ακόμη μνημονιακό και αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α. στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση προσπαθεί, με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση, να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολόγησης. Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και «δίκαιης» χρήσης της αξιολόγησης που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση της απόδοσής τους, με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση –βελτίωση του Νόμου 4250/2014 αναφορικά με τη νέα μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων, ώστε να μη διακυβεύεται καμιά θέση εργαζόμενου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προκειμένου να αποτραπεί η εκχώρηση δομών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α σε ιδιώτες.

Β. Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:

1.Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2.Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

3.Στο Υπουργείο Εσωτερικών

4.Στην Κ.Ε.Δ.Ε.

5.Στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

6.Στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

7.Στη ΣΕ-ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

8.Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με δελτίο Τύπου.

Συνημμένα

Η απόφαση 202/2014 της 6ης Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.