Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Τρίτη 29 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Οικον. Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 2 θέματα προς συζήτηση και συγκεκριμένα:

 .

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου “ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ” (Α.Μ. 75/2014).

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ” (Μεταφορά βάσης δεδομένων Νομικών Προσώπων Καποδιστριακού Δήμου Αλεξάνδρειας και των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού στον εξυπηρετητή δικτύου του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξάνδρειας).