Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ζάχαρη: μια πικρή ιστορία (που θα γίνει ακόμη πιο αλμυρή λόγω τιμών…)

zuccΣτην αναστολή της λειτουργίας των εργοστασίων της στην Ορεστιάδα και στις Σέρρες φαίνεται πως θα προχωρήσει η ΕΒΖ. Αυτό σημαίνει πως το μόνο εργοστάσιο που θα απομείνει θα είναι του Πλατέος, το οποίο σε συνδυασμό με τις εισαγωγές που θα γίνονται καλείται να καλύψει την ανάγκη της χώρας σε ζάχαρη – πράγμα απίθανο με βάση τα σημερινά δεδομένα.

.

Στο τραπέζι υπάρχουν και κάποιοι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως:

1) η εκχώρηση της εθνικής ποσόστωσης για όσο κρτήσει, από 300.000 τόνους σε 158.000 τόνους,

2) η κατάργηση των ποσοστώσεων από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ,

3) η δραματική μείωση των εκτάσεων που καλλιεργούνται σακχαρότευτλα, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που καταδικάζει τους αγρότες και όλο τον κλάδο γενικότερα,

4) η έλλειψη προγραμματισμού παραγωγής, αφού ακόμη και με παραχωρημένο το 50% της ποσόστωσης η χώρα δεν παράγει παρά μόλις περίπου 40.000 τόνους (από τους 158.000). Οπότε είναι προφανές τι μπορεί να γίνει ειδικά μετά το 2017 και που παίζει να φτάσουν οι τιμές σε όλα τα είδη διατροφής (η ζάχαρη χρησιμοποιείται σχεδόν παντού και πιθανή αύξηση της τιμής της θα μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή).

5) η αδυναμία να βρεθεί πλειοδότης (θέλουν βλέπεις να τα πάρουν και τζάμπα) για το 82,3% της – πάντα ενδιαφέρουσας λόγω αντικειμένου & όγκου πωλήσεων – ΕΒΖ που ανήκει στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ.