Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημόσιος πλειοδ. διαγωνισμός για το κυλικείο του Γυμνασίου Τρικάλων

astamartelloΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄30-5-2008)που αφορά τη «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας Γυμνασίου Τρικάλων Ημαθίας».

Χρόνος διάρκειας της σύμβασης από 01 Αυγούστου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 (συνολική διάρκεια: έξι χρόνια).

Ο διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών] θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 23 Ιουλίου και ώρα 11:00.-

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 22 Ιουλίου στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.-

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων – εγκυκλίου – παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (υπεύθυνη κ. Μάνου Μυρσίνη, 2333350114) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες