Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την αναστολή της κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος

fekplatygymn2014Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. φύλλου 1937 – ημερομηνία 17 Ιουλίου 2014 – η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Αλ. Δερμετζόπουλου, με την οποία παρατείνεται για μια ακόμη σχολική χρονιά η αναστολή της απόφασης του 2011 που καταργεί το Γυμνάσιο Πλατέος.

Πρόκειται για την τέταρτη στη σειρά παρόμοια απόφαση για αναστολή της κατάργησης του σχολείου, αφού από το 2011 και έπειτα δίδονται συνεχώς αναστολές (απόφασεις που αναστέλλουν την αρχική της Χριστοφυλλοπούλου, που καταργούσε το σχολείο).

Είναι άξιο λόγου να σημειωθεί πως αν κάποιος δει τα σκεπτικά για τις ΟΛΕΣ αποφάσεις αναστολής της κατάργησης, σε αυτά αναφέρεται το γνωστό “με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού”, άλλως ειπείν το βασικό σκεπτικό ανατρέπεται από τις ίδιες τις αποφάσεις που ακολούθησαν μετά την κατάργηση.

.

Αυτό το οποίο απομένει είναι να τελειώνει το θέμα μια και καλή, αφού μετά από 4 χρόνια και τουλάχιστον 2 “μεταρρυθμίσεις” από ισάριθμους υπουργούς και υφυπουργούς (δεδομένων δε και των σκεπτικών) αυτό παραμένει εκκρεμές και αυτό που θα πρέπει να γίνει θα είναι η κατάργηση της απόφασης του 2011 που καταργούσε το σχολείο.