Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ζητά οικονομικές προσφορές για την καταπολέμηση των κουνουπιών

zanzara2Στην καταπολέμηση των κουνουπιών, τουλάχιστον μέσα στις κατοικημένες περιοχές, φαίνεται ως στρέφεται ο Δήμος Αλεξάνδρειας – αφού από την ΠΚΜ δεν έχει ακόμη ακουστεί κάτι ενώ βρισκόμαστε ήδη στο μέσον του καλοκαιριού και τα κουνούπια είναι απίστευτα πολλά φέτος.

Αυτό (η έναρξη διαδικασίας καταπολέμησης δηλαδή) φαίνεται από ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την οποία καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την παροχή της υπηρεσίας “Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.600 € με τον ΦΠΑ 23%.

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και λήξης η Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 14.30 μ.μ, οπότε και θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές.