Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανακοίνωση – πρόσκληση για την εθελοντική κινητικότητα (από άλλους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού)

dimarxeio-alex1Στα πλαίσια της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ, από άλλους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού [προσοχή η προθεσμία λήγει στις 29-8-2014]:

.

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ.ΥΠΑΛ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
5 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
6 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
7 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
9 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
10 ΠΕ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
11 ΠΕ Ή ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
12 ΠΕ Ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
13 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
14 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
15 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
16 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2
17 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 4
18 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
19 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
21 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15
22 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 4

 

 

Πληροφορίες: κα. Κιρτικίδου Ευθυμία, στο τηλ.2333350122.