Κατηγορίες
Δικαιοσύνη Ελλάδα

ΣτΕ: νόμιμες οι κατασχέσεις ποσών σε λογαριασμούς τραπεζών χωρίς να ειδοποιείται ο καταθέτης

giustizia2Μια απόφαση που έρχεται να ανατρέψει πολλά, μεταξύ αυτών ακόμη και απόφαση το ΣΤ’ Τμήματος του ιδίου Δικαστηρίου που ελήφθη τον προηγούμενο Μάρτιο (η οποία δεν έδινε τέτοιο δικαίωμα στο δημόσιο θεωρώντας ότι η σχετική διάταξη του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – Ν.Δ. 356/1974 – είναι αντισυνταγματική αφού ο οφειλέτης δεν μπορεί να αμυνθεί νομικά) έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με αυτή την τελευταία απόφαση επιτρέπεται στο Δημόσιο να προχωρά σε κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη που οφείλουν στο Δημόσιο, ακόμη κι αν ο οφειλέτης δεν έχει ενημερωθεί.

Τον προηγούμενο Μάρτιο η απόφαση έλεγε πως σύμφωνα με τις Συνταγματικές επιταγές οι οφειλέτες πρέπει να ενημερώνονται από πριν ότι το Δημόσιο πρόκειται να προβεί σε κατασχέσεις χρημάτων που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ανεξάρτητα αν οι καταθέσεις αυτές προέρχονται από μισθούς, συντάξεις ή οποιοδήποτε άλλη αιτία.

Στην τωρινή του απόφαση το Δικαστήριο αναφέρει ότι «Η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη οφείλεται στον προφανή λόγο ότι, αν αυτός επληροφορείτο την επικειμένη λήψη του μέτρου, θα έσπευδε να εισπράξει από τον τρίτο (σ.σ.: Τράπεζα) τα οφειλόμενα σ’ αυτόν χρήματα ή απαιτήσεις ή θα ανελάμβανε τα εις χείρας τρίτου κινητά του, με συνέπεια, βεβαίως, να καθίσταται αδύνατη η εξ αυτών ικανοποίηση της αξιώσεως του Δημοσίου….Η μη πρόβλεψη στο νόμο και πρόσθετης υποχρεώσεως για μία τρίτη, ενδιάμεση, κοινοποίηση προς τον οφειλέτη πριν από την ενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να λάβει εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως, δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις ούτε, ειδικώτερον, την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού καθιδρύεται, πάντως, στο νόμο πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα έννομης προστασίας του οφειλέτη του Δημοσίου».