Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 23, 2014)

libri3Άφατος, -η, -ο

(εμφατ.) αυτός που δεν μπορεί να ειπωθεί, να εκφραστεί με λόγια: ~ πόνος / θλίψη / δυστυχία / οδύνη / χαρά. ΣΥΝ.: ανείπωτος, απερίγραπτος

– άφατα, επιρρ.

ΣΧΟΛΙΟ: λ. Επιτακτικός

[ΕΤΥΜ.: αρχ. <ἀ– στερητ. + -φατος < φᾶ- συνεσταλμ. βαθμ. του ρήματος φημί “λέγω” (βλ.λ. φήμη)].

.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 324