Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ

dimarxeio-alex1Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 κι ώρα 20:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση με είκοσι τρία (23) θέματα ημερησίας διάταξης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος για μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 (νέα «αξιολόγηση» υπαλλήλων)

2. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη χρηματοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. –Μ.Ε.Α. για τη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014-2020

3. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου

4. Λήψη απόφασης για κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου από την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών (υδραυλικών) συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου και λοιπόν εγκαταστάσεων

5. Λήψη απόφασης για την εκ νέου υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ευνοικές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/14

6. Υποκατάσταση αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης Φερτών Υλών Αλιάκμονα στα Διοικητικά Όρια του Δ. Αλεξάνδρειας: περιβαλλοντική μελέτη και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης φερτών υλών»

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αναπλαση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Καμποχωρίου,Κυψέλης,Προδρόμου,Πλατέος, Πλατάνου και στον οικισμό Κυδωνέας»

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 50/14)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας»

10. Τοποθέτηση τριφασικής παροχής περιορισμένου χρόνου στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου.

11. Τοποθέτηση τριών τριφασικών παροχών περιορισμένου χρόνου στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας

12. Εκμίσθωση, χωρίς δημοπρασία,της χρήσης του Ανοικτού Δημοτικού Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας, στο «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΟΝΤΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» για την πραγματοποίηση θεατρικής παιδικής παράστασης

13. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας

14. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 11&12 ενιαίο κατάστημα που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

15. Διεξαγωγή ή μη εμποροπανήγυρης προς τιμήν του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας

16. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης Αγίας Κυριακής

17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παραχώρησης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στους ωφελούμενους της πράξης (380418) «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού –ΑΞΙΑ»

19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης του οικοπέδου με αριθμό 702 του Ο.Τ. 71 επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια

20. Έγκριση ή μη της αριθ. 132/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014»

21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών που αφορούν τις μισθώσεις μηχανημάτων για το έτος 2014 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)

22. Έγκριση ή μη της αριθ. 146/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ άριθ. 58/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: Καταρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προυπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012»

23. Λήψη απόφασης περί α)έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για τη συνέχιση πρακτικής άσκησης τριών (3) μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σχολικού έτους 2014-2015 και β) έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016