Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: τη Δευτέρα 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή

dimarxeio-alex1Με 27 συνολικά θέματα να είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, στις 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Μεταξύ των θεμάτων που ξεχωρίζουν (όλα είναι σημαντικά, κάποια όμως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον) είναι η απόφαση που καλούνται να λάβουν τα μέλη της Επιτροπής για την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ για το έργο της αποχέτευσης στη Μελίκη.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό της εκτέλεσης – των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την “ προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) ”.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. πρωτ. 24089/17-06-2014 τεχνικής μελέτης για την προμήθεια “ μελανών εκτυπωτών ” και “ γραφίτη για φαξ και φωτοτυπικά ”, την διάθεση των πιστώσεων, τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.

3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καρτών ρολογιού παρουσίας προσωπικού.

4. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.

5. Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου, για εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξάνδρειας, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, για την διάνοιξη ανώνυμης δημοτικής οδού μεταξύ των ΟΤ Γ129 και Γ130, στην περιοχή επέκτασης “Αμπελότοποι” του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου, για εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξάνδρειας, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, για την διάνοιξη ανώνυμης δημοτικής οδού στο ΟΤ Γ131, στην περιοχή επέκτασης “Αμπελότοποι” του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου, για εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξάνδρειας, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, για την διάνοιξη ανώνυμης δημοτικής οδού μεταξύ ΟΤ Γ128Α και Γ128, στην περιοχή επέκτασης “Αμπελότοποι” του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση διαταγής πληρωμής του Βαγενά Βασιλείου).

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση διαταγής πληρωμής της εταιρείας “ΒΑΙΝΑΣ Α.Ε.”).

10. Λήψη απόφασης για τη αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση διαταγής πληρωμής της εταιρείας “Δ. ΚΑΡΓΑΣ – Θ. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.” ).

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση του Πουρλιοτόπουλου Χαρίλαου).

12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ”.

13. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης των εργασιών της μίσθωσης μηχανημάτων 2014 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ).

14. Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

15. 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

16. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΛΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ).

17. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ).

18. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ).

19. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ).

20. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ).

21. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΚΟΥΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ).

22. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΚΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ).

23. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του Ν. 4257/2014 (ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.).

24. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2013.

25. Λήψη απόφασης για : Α. την έγκριση της 112/2013 μελέτης για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας” Β. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης Δ. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το Υποέργο 3 : “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας”.

26. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την συντήρηση κλιματιστικών.

27. Λήψη απόφασης για την υπ΄αριθμ. 25141/23-06-2014 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” (Α.Μ.27/2011).