Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια εκλογές

Φωτογραφίες από τη σημερινή ψηφοφορία

Δείτε ορισμένες φωτογραφίες από τη σημερινή ψηφοφορία:

EKLO008

 

EKLO355

 

EKLO365

 

EKLO366

 

EKLO367

EKLO379

 

EKLO393

 

EKLO394

 

EKLO395

 

EKLO398

 

EKLO399

 

EKLO403

 

EKLO424

 

EKLO425

 

EKLO429

 

EKLO430

 

EKLO435

 

EKLO439

 

EKLO442