Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υποχρεωτική η καταγραφή σημείων υδροληψίας (μέχρι 15 Μαΐου οι δηλώσεις)

aitisiydroΘυμάστε που κάποτε γράφαμε για την υποχρεωτική καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας, είτε αυτά είναι ενεργά είτε όχι – ώστε να γίνει μια πλήρης καταγραφή (που ένας Θεός ξέρει που θα οδηγήσει και πως θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ώστε να υπάρχει ο πλήρης έλεγχος της ροής του νερού);

.

Ήρθε η ώρα της καταγραφής των σημείων αυτών – βάσει ενός ΦΕΚ το οποίο υποχρεώνει άπαντες να καταγράψουν τα πηγάδια, τις πομόνες κλπ, γενικά υπάρχει πλέον η υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) όλων των σημείων υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Στο πλαίσιο αυτό από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας έγινε γνωστό ότι όλοι οι κάτοχοι & χρήστες σημείων υδροληψίας πρέπει να δηλώσουν την υδροληψία (γεώτρηση, πηγάδι, πηγή κλπ) που διαθέτουν εντός των χωρικών ορίων του Δ. Αλεξάνδρειας μέχρι 15-5-2014 στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.

.

Για το σκοπό αυτό κατατίθεται αίτηση σύμφωνα τις σελίδες 235-236 του συνημμένου αρχείου στη Δ/νση ΥΔΟΜ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ (πρωτόκολλο), Ελ. Βενιζέλου 2 (κτίριο ΥΕΒ – ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΕΔΩ Η ΑΙΤΗΣΗ. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω αίτηση πέρα των άλλων στοιχείων συμπεριλαμβάνει τη λήψη συντεταγμένων με τη βοήθεια GPS.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο Τμήμα Περ/ντος του Δ. Αλεξάνδρειας, Δρ. Γεώργιος Δ. Βέρρος 23333-51307.