Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου (στις 8 το βράδυ) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

dimot symvoulio2014Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 (ώρα 20:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Πρόκειται περί τακτικής συνεδρίασης και θα είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά από τις εκλογές της 18ης/25ης Μαΐου.

.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 10 θέματα, τα εξής:
1. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους
2. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
4. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (ΑΜ 141/2010-ΤΥΔΚ).
6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών στις περιοχές επέκτασης Αμπελότοποι και Β. Τμήμα Αγ. Γεωργίου» (ΑΜ 75/2010-ΤΥΔΚ).
7. Έγκριση ή μη της αριθ.43/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»
8. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βρυσακίου Ν.Ημαθίας» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας .
9. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου – Λιανοβεργίου Ημαθίας – Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας.
10. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Κέντρου Έρευνας Ρουμλουκιώτικης Λαογραφίας και Παράδοσης (Κ.Ε.Ρ.ΛΑ.Π.) Αγκαθιάς Ημαθίας» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας.