Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 20, 2014)

libri3Ψηφοδόχος (η)

(λογ.) το κιβώτιο στο οποίο οι ψηφοφόροι ρίχνουν τις ψήφους ή τα ψηφοδέλτια τους, για να καταμετρηθούν και να βγει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

[ΕΤΥΜ. <ψήφος + -δόχος < δέχομαι, πβ. κ. Αμμο-δόχος]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1988