Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δείτε μετά τις 19.30 τα αποτελέσματα στο Δήμο Αλεξάνδρειας

EKLO2014psifΔείτε στην “Περισκόπηση”, μετά το κλείσιμο των καλπών και γύρω στις 19.30 (όταν σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς θα έχει αρχίσει η ροή των αποτελεσμάτων), τα αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.