Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: δημιουργείται επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

caneadeΑπό το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας έγιναν γνωστά τα ακόλουθα: Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές σκύλων που είναι μέλη νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά ως μέλος στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας, να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα, το αργότερο έως την Παρασκευή 06/06/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα της Αλεξάνδρειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23333-50127 και 50112.